آکادمی شخصیت سازی

نقاط قوت شما رمز موفقیت شماست

ما انسان‌ها حتی متخصصین فکر می‌کنیم برای موفقیت در زندگی و رسیدن به خواسته‌ها بایستی روی ضعف‌ها و نقاط منفی و احساسات مخرب متمرکزشده و با استفاده از آگاهی، دانش و تکنیک‌های مختلف نسبت به کنترل و رفع آن‌ها اقدام نماییم البته که کار کردن روی نقاط ضعف اهمیت دارد و ما بایستی این کار را انجام دهیم؛ اما در این مقاله هدفم این است که نشان دهم غفلت از توانایی‌ها و استعدادها فرصت طلایی برای موفق شدن را از بیند می‌برد.

تحقیقات 15 سال اخیر دانشمندان روانشناسی و همچنین نظرسنجی و آمارگیری موسسه گالوب نشان می‌دهد در کشورهای پیشرفته فقط 33 درصد مردم برای موفق شدن به نقاط قوت خود توجه می‌کنند.63 درصد اعتقاد دارند بایستی برای رسیدن به خواسته‌های خود نقاط ضعف خود را برطرف کنند درصورتی‌که تحقیقات و نظرسنجی موسسه گالوب نشان می‌دهد که تمرکز روی نقاط قوت و استعدادها 65 درصد بیشتر به موفقیت افراد کمک می‌کند.

در مدیریت هم نتیجه تمرکز بر نقاط قوت بسیار اثر بخش‌تراز برطرف کردن ضعف‌ها و مشکلات بوده است. مدیران ارشد درصورتی‌که روی توانایی‌های خود مدیران میانی، کارکنان، موقعیت و محل جغرافیای، امکانات و توانایی‌های شرکت، موقعیت‌های ویژه کسب‌وکار خود کار کنند میزان بازدهی بسیار تا بسیار بالاتر از برطرف کردن نقاط ضعف و مشکلات احتمالی است. البته این به این معنی نیست که بایستی نقاط ضعف را نادیده گرفت، بایستی روی توانایی‌ها و استعدادهای مجموعه بیشتر متمرکزشده و انرژی، زمان و سرمایه‌گذاری بیشتری روی این قسمت گذاشت و به نقاط ضعف و مشکلات کمتر توجه کرد.

هر انسانی، هر محیط و موقعیت جغرافیایی توانایی و استعدادهای دارد که استفاده بهینه از آن‌ها می‌تواند تأثیرات زیاد در کارایی و بازدهی ما داشته باشد. دلیل علمی تأکید و تمرکز روی توانایی‌ها، خلاقیت است وقتی ما بتوانیم از فرصت‌های ویژه، فردی و گروهی استفاده کنیم می‌توانیم در به وجود آوردن فرصت‌ها بسیار خلاق و نوآور باشیم و دقیقاً خلاقیت است که می‌تواند ما را نسبت به دیگران و رقبا متمایز کند.

در دنیای کسب‌وکار و یا حتی دنیای تولید علم و محتوی؛ شاهد پیشرفت چشم‌گیری در زمینه علم و تکنولوژی هستیم و این پیشرفت مرهون خلاقیت افراد خلاق و یا شرکت‌هایی است که به توانایی‌ها و استعدادهای فردی و گروهی توجه کرده و سعی نموده‌اند بیشتر تمرکز و انرژی خود را در این جهت صرف کنند.

افراد مختلف با توجه به نوع شخصیت روانی خود توانمندی‌های زیاد و خلاقانه‌ای دارند که در صورت اهمیت دادن به آن‌ها و تمرکز می‌تواند در زندگی فردی و گروهی آن‌ها بسیار مؤثر و سازنده باشد. به‌طور مثال فردی روی کارهای که انجام می‌دهد بسیار متمرکز می‌شود، کسی دیگر پشتکار زیادی دارد، خانمی روابط عمومی بالایی دارد انسانی جذابیت خاصی دارد که به‌طور فردی و سازمانی استفاده و در جهت دادن این استعداد‌ها بسیار تا بسیار مؤثر و راهگشا است.

امروزه برای کشف توانایی‌های خود روش‌ها و رویکردهای مختلفی توسط دانشمندان روانشناسی و جامعه‌شناسی و علم مدیریت کشف و اجرا شده است. روش‌های خودشناسی مثل اینیاگرام، DISC، MBTI و کوچینگ که هرکدام به‌تنهایی می‌تواند از طریق تست‌های که ارائه می‌کنند به ما کمک کنند که بتوانیم نقاط قوت، استعداد و توانایی و مهارت‌های شخصیتی را و همچنین نقاط ضعف و کمبودهای خود را کشف و از آن‌ها برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های زندیگی ایده آل استفاده نماییم.

کوروش سلطانی

مدرس و مبتکر دوره شخصیت‌سازی