آکادمی شخصیت سازی

icon-arrow-left نام دوره: معجزه عشق

icon-arrow-left مدرس: استاد آجرلو


icon-arrow-left تاریخ: 1398/05/08

icon-arrow-left حجم فایل: 55.25 مگابایت

icon-arrow-left زمان: 01:38:10

icon-download دانلود فایل صوتی جلسه اول


icon-arrow-left تاریخ: 1398/05/13

icon-arrow-left حجم فایل: 93.4 مگابایت

icon-arrow-left زمان: 02:44:12

icon-download دانلود فایل صوتی جلسه دوم


icon-arrow-left تاریخ: 1398/05/15

icon-arrow-left حجم فایل: 93 مگابایت

icon-arrow-left زمان: 02:40:04

icon-download دانلود فایل صوتی جلسه سوم


icon-arrow-left تاریخ: 1398/05/20

icon-arrow-left حجم فایل: 77.66 مگابایت

icon-arrow-left زمان: 02:17:42

icon-download دانلود فایل صوتی جلسه چهارم